PRODUKTY I USŁUGI BUDOWLANE - GIEŁDA

PROJEKTY UNIJNE

Projekty unijne


03.10.2010
Firma Instalbud-Rzeszów w dniu 30.09.2010 zakończyła realizację projektu polegającego na udziale w cyklu targów branżowych związanych z budownictwem w Rzeszowie, Krakowie i Lublinie. Realizowany projekt miał na celu zapoznanie inwestorów, dostawców materiałów, podwykonawców z nową ofertą spółki w postaci wotralu internetowego „www.budeo.net”, oraz promować Podkarpacie jako teren atrakcyjny pod względem inwestycyjnym i turystycznym.
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
 

Tytuł projektu: „Udział przedsiębiorstwa Instalbud-Rzeszów sp. z o.o. w imprezach wystawienniczych: Rzeszów, Kraków, Lublin”

 
Całkowita wartość projektu:
218 504,63 PLN Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
106 515,43 PLN
 
„Instalbud-Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
 
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego
 
www.instalbud.rzeszow.pl

www.rpo.podkarpackie.pl